Co musi wiedzieć zyrant o swoich obowiązkach przy kredycie z poręczycielem?

Co to jest zyrant i jaka jest jego rola?

Zyrant to osoba, która gwarantuje spłatę kredytu przez kredytobiorcę. Jego przede wszystkim zadaniem jest pokrycie długu, gdyby kredytobiorca nie był w stanie go uregulować. Zyrant jest więc osobą, która zobowiązuje się do zapłaty z powodu kogoś innego.

Jakie są obowiązki zyranta?

W związku z podjęciem decyzji o zostaniu zyrantem, należy pamiętać o pewnych obowiązkach. Przede wszystkim zyrant zobowiązany jest do terminowego uiszczenia spłaty kredytu. Powinien także pamiętać o konieczności uregulowania wszelkich opłat związanych z kredytem. Oznacza to, że zyrant musi być świadomy całkowitego kosztu kredytu, tak aby w razie potrzeby mieć możliwość pokrycia całości zadłużenia.

Jednym z ważniejszych obowiązków zyranta jest również powiadomienie banku o wszelkich zmianach sytuacji finansowej kredytobiorcy. Oznacza to, że zyrant powinien informować bank o każdej sytuacji, która mogłaby wpłynąć na terminową spłatę kredytu. Może to być np. utrata pracy przez kredytobiorcę, zmiana wysokości jego dochodów lub wydatków.

Jakie są obowiązki zyranta przy kredycie z poręczycielem?

Jeśli kredytobiorca nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej, bank może zażądać od niego poręczenia kredytu. Poręczyciel jest osobą, która zobowiązuje się do pokrycia długu wynikłego z kredytu, gdyby kredytobiorca nie był w stanie go spłacić. W takiej sytuacji role zyranta i poręczyciela są różne, ale obaj mają pewne obowiązki.

Zyrant powinien mieć świadomość, że jego rola jest ważna, ponieważ wpływa na sytuację poręczyciela. Jeśli kredytobiorca nie ureguluje długu, bank może wysłać wezwanie do spłaty poręczycielowi. Wówczas to on będzie zobowiązany do zapłaty. Dlatego też, zyrant musi wiedzieć, że jego decyzja o zobowiązaniu się do gwarancji kredytowej wpływa na cały łańcuch postępowania w przypadku nieterminowego regulowania długu.

Zyrant musi również pamiętać o tym, że w przypadku braku możliwości uregulowania długu przez kredytobiorcę, to on zostanie zobowiązany do pokrycia kredytu. Dlatego też, przed zdecydowaniem się na zobowiązanie, powinien dokładnie przeanalizować swoje finanse i możliwości pokrycia zadłużenia, gdyby takie potrzeba się pojawiła.

Podsumowując, zyrant decydując się na złożenie gwarancji kredytowej jest odpowiedzialny za terminową spłatę kredytu przez kredytobiorcę oraz za informowanie banku o wszelkich zmianach sytuacji finansowej kredytobiorcy. W przypadku kredytu z poręczycielem, zyrant powinien być świadomy, że jego decyzja wpływa również na sytuację poręczyciela. Dlatego też, przed zobowiązaniem się do wzięcia na siebie zobowiązania, powinien dokładnie przeanalizować swoje finanse.

Udostępnij

Popularne Wpisy