IBAN, BIC i SWIFT – czym są i jak działać z tymi kodami?

Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy numer rachunku bankowego. Jest to standardowy format numeru, który jest stosowany na całym świecie. W Europie IBAN jest powszechnie stosowany do identyfikacji rachunków bankowych i ułatwienia transferów międzynarodowych.

IBAN składa się z dwóch części: kodu kraju oraz numeru rachunku bankowego. Kod kraju to dwuliterowy skrót, który identyfikuje kraj, w którym znajduje się bank. Numer rachunku bankowego zawiera od 15 do 34 cyfr, w zależności od kraju, w którym jest otwierany.

Korzystanie z IBAN ma wiele zalet. Przede wszystkim ułatwia międzynarodowe transfery pieniężne, ponieważ umożliwia identyfikację rachunku bankowego w sposób jednoznaczny i szybki. Dodatkowo, IBAN pozwala bankom na uniknięcie błędów przy przetwarzaniu płatności, co minimalizuje ryzyko opóźnień i kosztów.

Co to jest BIC/SWIFT?

BIC (Bank Identifier Code) lub SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to międzynarodowe kody identyfikacyjne banków. BIC i SWIFT są używane w celu identyfikacji banków podczas transferów międzynarodowych.

BIC składa się z 8 lub 11 znaków, które identyfikują bank i oddział, w którym znajduje się rachunek bankowy. Pierwsze 4 znaki BIC to kod banku, a kolejne 2 znaki to kod kraju, w którym bank ma siedzibę. Ostatnie 3 znaki to kod oddziału.

SWIFT to organizacja, która nadzoruje przetwarzanie transakcji międzynarodowych między bankami. SWIFT jest również używany jako nazwa kodu, który identyfikuje bank.

Wspólnie z IBAN, BIC/SWIFT ułatwiają proces transferów międzynarodowych, umożliwiając bankom jednoznaczne i szybkie identyfikowanie rachunków bankowych oraz banków biorących udział w transakcji.

Jak korzystać z IBAN, BIC i SWIFT?

Aby korzystać z IBAN, BIC i SWIFT, najpierw należy uzyskać odpowiednie informacje od odbiorcy płatności. Odbiorca powinien przekazać IBAN swojego rachunku bankowego oraz BIC/SWIFT swojego banku.

Następnie należy zalogować się do swojego konta bankowego i wykonać przelew międzynarodowy, podając odpowiednie kody. W przypadku przelewu wewnątrzkrajowego IBAN może nie być wymagany.

Przykładowo, aby przesłać pieniądze z polskiego banku na rachunek bankowy w Niemczech, należy wprowadzić IBAN odbiorcy oraz BIC/SWIFT jego banku. Dzięki temu przelew jest dokładnie identyfikowany, a banki biorące udział w transakcji mogą szybko przetworzyć płatność.

W przypadku braku informacji na temat IBAN, BIC lub SWIFT można skontaktować się z bankiem odbiorcy i poprosić o te informacje. Ważne jest, by podać dokładne dane, ponieważ niewłaściwie podane kody mogą skutkować opóźnieniami lub odrzuceniem płatności.

Udostępnij

Popularne Wpisy