Jak obliczyć zdolność kredytową?

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to nic innego jak potencjał kredytowy, który posiada dana osoba lub podmiot. Określa ona, jaką kwotę kredytu dana osoba będzie w stanie spłacić w danym okresie czasu. W skrócie, jest to zdolność do regulowania zobowiązań finansowych wraz z odsetkami i innymi opłatami. Osoby oceniające zdolność kredytową biorą pod uwagę m.in. zarobki i wydatki osoby ubiegającej się o kredyt.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Aby obliczyć swoją zdolność kredytową, należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Przydatne będzie zrobienie bilansu ponad miesiąca – zapisywanie wydatków oraz dochodów. Dzięki temu będziemy w stanie określić nasze rzeczywiste możliwości finansowe.

1. DOCHÓD: Pierwszym krokiem jest oszacowanie naszego miesięcznego dochodu brutto i netto. Dochód powinien być na stałym poziomie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. KOSZTY: Drugim krokiem jest dokładne zapisanie naszych miesięcznych kosztów, w tym: czynszu, opłat, rachunków, kredytów oraz wydatków na żywność i inne potrzeby. Ostateczna kwota powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan naszych finansów.

3. KWOTA KREDYTU: Następnie należy wyznaczyć, jaką kwotę kredytu chcemy otrzymać oraz jakie są koszty związane z jego spłatą (oprocentowanie, prowizja).

4. WYNIK: Na koniec dokonujemy obliczeń. Miesięczny dochód netto powinien wynosić co najmniej 3-4 razy więcej od raty kredytu. W ten sposób mamy pewność, że będzie ona w stanie być spłacana w całości wraz z opłatami.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa zależy od wielu czynników. Oceniając ją, osoby odpowiedzialne biorą pod uwagę m.in.:

1. Dochód – jego wysokość ma kluczowe znaczenie. Im wyższy dochód, tym większa szansa na otrzymanie korzystnego kredytu.

2. Wydatki – im wydatki są mniejsze, tym większe szanse na otrzymanie kredytu. Oceniając wydatki, bierze się pod uwagę m.in. koszty utrzymania domu, rachunki czy abonamenty.

3. Historia kredytowa – ma ogromne znaczenie dla oceny zdolności kredytowej. Osoby, które w przeszłości spłacały zobowiązania terminowo, mają większe szanse na otrzymanie kredytu.

4. Zabezpieczenia – jeśli planujemy zaciągnąć kredyt hipoteczny lub samochodowy, warto zastanowić się nad zabezpieczeniem. Banki korzystają z różnych rodzajów zabezpieczeń – hipoteki, weksli, poręczenia.

5. Staż pracy – im dłuższy staż pracy, tym lepsza sytuacja pod względem zdolności kredytowej.

Podsumowując, zdolność kredytowa to kluczowy element przy ubieganiu się o kredyt. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową, aby oszacować swoje realne możliwości. Pamiętajmy, że zbyt duży kredyt może okazać się pułapką dla naszych finansów. Warto o niego ubiegać się zgodnie ze swoimi możliwościami.

Udostępnij

Popularne Wpisy