Podatek od spadków i darowizn – kto musi go zapłacić? Przegląd obowiązkowych płatników


Podatek od spadków i darowizn – kto musi go zapłacić? Przegląd obowiązkowych płatników

Podatek od spadków i darowizn to jeden z obowiązkowych podatków, które muszą być zapłacone w przypadku, gdy dochodzi do przekazania majątku drogą dziedziczenia lub darowizny. W Polsce jest on regulowany przez ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Kto zatem musi go zapłacić i jakie są związane z tym obowiązki?

1. Osoba dziedzicząca

Pierwszą grupą obowiązkowych płatników podatku od spadków i darowizn są osoby, które dziedziczą majątek po osobie zmarłej. Przekazanie majątku w drodze dziedziczenia powoduje powstanie obowiązku zapłaty tego podatku. Wysokość podatku zależy od wartości spadku oraz relacji pokrewieństwa między spadkodawcą a spadkobiercą. Najbliżsi krewni, tak jak małżonek, dzieci lub wnuki, mogą korzystać z ulg podatkowych, co nieco zmniejsza kwotę do zapłaty.

2. Osoba dokonująca darowizny

Druga grupa obowiązkowych płatników to osoby, które decydują się na przekazanie swojego majątku jako darowiznę. Darowizna to dobrowolne przekazanie majątku na rzecz innej osoby. Podobnie jak w przypadku dziedziczenia, wysokość podatku od darowizny zależy od wartości przekazanego majątku oraz relacji pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. W tej sytuacji również istnieją różnego rodzaju ulgi podatkowe, które mogą pomóc w obniżeniu kwoty podatku.

3. Organizacje pożytku publicznego

Trzecią grupą obowiązkowych płatników podatku od spadków i darowizn są organizacje pożytku publicznego. Oznacza to, że jeśli ktoś zdecyduje się przekazać część swojego majątku na rzecz takiej organizacji, to również musi zapłacić podatek od darowizny. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku lub też zwolnienia z jego zapłaty, jeśli darowizna zostaje przeznaczona na cele statutowe organizacji pożytku publicznego.

W przypadku dziedziczenia oraz darowizn istnieje jednak pewna wartość wolna od podatku, czyli kwota, do której nie trzeba płacić podatku. Obecnie jest to 9637 złotych. Oznacza to, że jeśli spadek lub darowizna nie przekraczają tej kwoty, to nie trzeba płacić podatku. Jeśli jednak wartość majątku jest wyższa, to podlega ona opodatkowaniu.

Podatek od spadków i darowizn jest obowiązkowym podatkiem, który muszą zapłacić ci, którzy dziedziczą lub dokonują darowizny, a także organizacje pożytku publicznego. Wysokość podatku zależy od wartości przekazanego majątku oraz relacji pokrewieństwa między stronami. Warto jednak pamiętać, że istnieją różnego rodzaju ulgi i zwolnienia podatkowe, które mogą pomóc w obniżeniu kwoty do zapłaty. Dlatego też warto skonsultować się z odpowiednim doradcą podatkowym, aby dokładnie poznać swoje obowiązki podatkowe oraz ewentualne możliwości korzystania z ulg. Pomoc w kwestii podatkowej może zapewnić spokój i pewność, że wszystko zostało zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Udostępnij

Popularne Wpisy