Wysokość zasiłku dla bezrobotnych – ile można otrzymać?

Ile można otrzymać z zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych to jedno z najważniejszych wsparć finansowych oferowanych przez państwo. Dzięki niemu osoby pozbawione pracy mogą utrzymać się finansowo i zacząć intensywnie szukać nowej pracy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od wielu czynników. W tym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie oraz przedstawić, ile można otrzymać.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych to forma pomocy finansowej, która jest przysługująca osobom, które utraciły swoją pracę. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany tym, którzy:

  • nie posiadają pracy;
  • są zdolni i gotowi do podjęcia zatrudnienia;
  • są w wieku powyżej 18 lat.

Osoby ubiegające się o zasiłek muszą złożyć wniosek do Urzędu Pracy na terenie swojego miejsca zamieszkania.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie jest stała – zależy ona od kilku czynników. Pierwszym z nich jest długość okresu, przez który osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna. W pierwszym trzech miesiącach pobierania zasiłku, jego wysokość wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W kolejnych miesiącach zasiłek wynosi 1202,74 złotych. Niższy poziom świadczenia w pierwszym okresie ma na celu zachęcenie do szybkiego znalezienia nowej pracy.

Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość zasiłku jest okres opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Im więcej składek zostało opłaconych, tym wyższy będzie zasiłek.

Wreszcie, trzecim czynnikiem jest sytuacja rodziny osoby ubiegającej się o zasiłek. W przypadku, gdy w rodzinie jest więcej bezrobotnych, można otrzymać wyższe świadczenie.

Czy zasiłek dla bezrobotnych wystarcza do życia?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest jednym z najczęściej krytykowanych przez opozycję działań rządu. Według danych GUS z 2020 roku, minimalne wydatki na utrzymanie dla osoby samotnie mieszkacej wynoszą około 1877 złotych. Oznacza to, że osoba pobierająca zasiłek będzie musiała mocno ograniczyć swoje wydatki, a czasem nawet skorzystać z pomocy najbliższych.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zasiłek dla bezrobotnych to jedno z wielu wsparć finansowych, jakie można otrzymać. Osoby z dziećmi mogą starać się o dodatek dla bezrobotnych zapewniający wsparcie w utrzymaniu dziecka. Ponadto, Polacy z niskimi dochodami mogą ubiegać się o program 500+, który częściowo pokrywa koszty wychowania dzieci.

Ostatecznie, aby nie musieć polegać wyłącznie na zasiłku dla bezrobotnych, warto aktywnie szukać pracy. Dzięki temu bezrobotność stanie się tylko tymczasowym etapem w życiorysie, a nie długotrwałym problemem.

Udostępnij

Popularne Wpisy